Bacheca

 

OBAVIJEST STUDENTIMA TALIJANISTIKE SVEU?ILIŠTA U ZADRU

Drugi ispitni rok iz kolegija Jezi?na politika i jezi?no planiranje održat ?e se u srijedu 24. velja?e od 8.00 do 12.00. Ljubazno molim studente da do utorka 23. velja?e pojedina?no ili u gruppi e-poštom potvrde izlazak na drugi ispitni rok.