Bacheca

OBAVIJEST STUDENTIMA TALIJANISTIKE SVEU?ILITA U ZADRU

Drugi ispitni rok iz kolegija Jezi?na politika i jezi?no planiranje odrat ?e se u srijedu 24. velja?e od 8.00 do 12.00.Ljubazno molim studente da do utorka 23.velja?e pojedina?no ili u gruppi e-potompotvrde izlazak nadrugi ispitni rok.