Progetti

Robert Blagonije sudjelovao kao istraiva? na sljede?im istraiva?kim projektima:

  • Lingvisti?ki atlas istarskih jezi?nih otoka (Kod 140001)
  • Istrorumunjske etimologije (Kod 303 - 0000000 - 1320)
  • Jezici u kontaktu na podru?ju Istre i Dalmacije (Kod 0130503)
  • Il giornalismo umoristico - satirico in istroveneto e dalmatoveneto nelle riviste italiane dell'Adriatico orientale